Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ambulans på gatan.

Regeringen drog upp riktlinjer för överföringen av organiseringsansvaret för räddningsväsendet till vårdlandskapen

Regeringen offentliggjorde sina riktlinjer för att reformera räddningsväsendet den 5 juni. Regeringen föreslår att vårdlandskapen och Helsingfors stad ska ansvara för ordnandet av räddningsväsendet. Räddningsväsendet ska dock även i fortsättningen vara en separat sektor som är parallell med social- och hälsovårdsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.6.2020 14:58

Tilläggsfinansiering till inrikesministeriets förvaltningsområde för att trygga funktionsförmågan, för ekonomiska stimulansåtgärder och för kostnader för coronapandemin

Tisdagen den 2 juni förhandlade regeringen om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att polisens och Gränsbevakningsväsendets operativa funktionsförmåga tryggas genom anslagsökningar på 10 och 5 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.6.2020 21:51

Tio personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade tio meriterade personer livräddningsmedalj den 29 maj. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.5.2020 16:46
Brandbilen.

En nationell plan för jämställdhet och likabehandling utarbetas för räddningsbranschen

Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram information och föreslå utvecklingsåtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.5.2020 13:18

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18