Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Statsrådets beslut om ändringar i räddningsväsendets områdesindelning

Statsrådet fattade den 25 juni beslut om ändringar i indelningen av landet i räddningsområden. Anledningen därtill är att områdesindelningen ska motsvara den ändrade landskapsindelningen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.6.2020 13:50
En stuga.

Tänk på att det kan råda varning för skogsbrand på midsommaren

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. De flesta bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.6.2020 14:02
Brandbilar.

Ett utkast till regeringens proposition om reformen av ordnandet av räddningsväsendet på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringsproposition om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Avsikten är att i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskriva bland annat om ordnandet av, styrsystemet för, utvecklingen och tillsynen av räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.6.2020 12:47

Nationellt handlingsprogram för utveckling av avtalsbrandkårsverksamheten på remiss

Det övergripande målet för det nationella handlingsprogrammet för utveckling av avtalsbrandkårsverksamheten är starkare avtalsbrandkårer, ett starkare räddningsväsende. Handlingsprogrammet drar upp riktlinjer för de nationella utvecklingsbehoven inom avtalsbrandkårsverksamheten och svarar mot målen i regeringsprogrammet och nationella strategier.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.6.2020 12:26

Senaste Nytt

Två brandbilar utanför en räddningsstation. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 20.1.2023 16:50
Borgå räddningsstation utifrån. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 16:20
nyårsraketer på himlen. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 29.12.2022 11:55
en bukett röda rosor Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:18