Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Inrikesminister Rantanen förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete

Inrikesminister Mari Rantanen förlänade förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.5.2024 17:41

Fortsatt materiellt bistånd till Ukraina

Under Rysslands anfallskrig har Finland aktivt skickat civilt materialbistånd till Ukraina. Finland har donerat totalt 311 långtradare med materiellt bistånd och 76 fordon. Finland fortsätter att aktivt samla in och skicka materiellt bistånd till Ukraina.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.5.2024 14:52

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar ändras

Bestämmelser om brandskyddsanordningar finns i fortsättningen i en ny lag. Lagen om vissa brandskyddsanordningar ersätter den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna har dock förtydligats, uppdaterats och förenhetligats med andra motsvarande bestämmelser.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.4.2024 14:09
Faktura i personens hand

Erillisverkot varnar: bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” i omlopp

Bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” med hänvisning till räddningslagen har sänts till bostadsaktie- och fastighetsaktiebolag.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 16.4.2024 13:52