Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Brandmand med telefon.

Regeringen har beslutat om ändringar i utkastet till lag om ordnande av räddningsväsendet på basis av remissbehandlingen

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården har gått igenom de remissvar som lämnades under remissbehandlingen av social- och hälsovårdsreformen 15.6–25.9.2020 och dragit upp riktlinjer samt gjort ändringar i utkastet till regeringens proposition. Lagutkastet lämnas till rådet för bedömning av lagstiftningen den 14 oktober 2020. Avsikten är att regeringens proposition lämnas till riksdagen i början av december 2020.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 13.10.2020 14:01

Utlysning av finansiering för regionala utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet – 4,98 miljoner euro kan sökas

Inrikesministeriet har öppnat en utlysning av finansiering för projekt för utveckling av den regionala beredningen av räddningsväsendet. Sammanlagt 4,98 miljoner euro reserveras för projekt som stöder den pågående förvaltningsreformen inom räddningsväsendet samt genomför åtgärdsförslagen i slutrapporter från arbetsgrupper för projektet för en reform av räddningsväsendet (2015–2019). Finansiering kan sökas fram till den 9 november 2020 kl. 16.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.10.2020 12:50
Räddare förhandlar.

Målet för utvecklingsprogrammet för avtalsbrandkårsverksamheten är livskraftiga avtalsbrandkårer

Utvecklingsprogrammet för avtalsbrandkårsverksamheten har blivit klart. Det övergripande målet för programmet är starkare avtalsbrandkårer och därigenom ett starkare räddningsväsende. Utvecklingsprogrammet anger de nationella utvecklingsbehoven inom avtalsbrandkårsverksamheten och behandlar dem i samarbete med centrala aktörer inom branschen.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.10.2020 14:11
Man tänder en eldstad.

Sotningstjänsterna överbelastas alltid på hösten – fastighetsägaren har ansvaret för att sotningen görs regelbundet

På hösten när uppvärmningsperioden börjar överskrider efterfrågan på sotningstjänster utbudet på många håll. Det kan finnas kö till sotningstjänster och man får nödvändigtvis inte sotning just vid önskad tidpunkt. Sotningen kan dock utföras när som helst under året, inte bara när uppvärmningsperioden börjar.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.10.2020 10:26

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54