Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Euroopan unionin lippu.

Cirka 5,9 miljoner euro ur EU-fonderna för inrikes frågor till tretton projekt

I de nya projekt som finansieras med medel ur EU:s fonder för inrikes frågor främjas bland annat integrationen av kvotflyktingar, åtgärder i anslutning till återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, förnyandet av gränsbevakningens patrullfordon och dokumentläsare samt utvecklingen av polisens prestationsförmåga.    
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.2.2021 15:04
Räddare pratar.

Inrikesministeriets reviderade anvisning förenhetligar utarbetandet av externa räddningsplaner

Inrikesministeriet har reviderat anvisningen om utarbetande av en extern räddningsplan. Syftet med anvisningen är att underlätta processen för utarbetandet av externa räddningsplaner vid räddningsverken och att förenhetliga regionförvaltningsverkens kriterier för tillsyn över externa räddningsplaner.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.1.2021 9:19
orosanmälan.

Illabehandlingen av äldre personer förblir ofta oidentifierad – det splittrade myndighetssamarbetet måste intensifieras

Det finländska servicesystemet identifierar och ingriper inte systematiskt i våld och illabehandling som äldre upplever, visar resultaten av den färska kommunenkäten Uppföljning av äldreomsorgslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.1.2021 6:00
Kanslichef Kirsi Pimiä.

Starkare tillsammans - Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom fördjupat samarbete

Dagens kriser känner inga statsgränser, och den nationella beredskapen behöver stöd av gränsöverskridande samarbete. Finland och Sverige för samtal om att stärka sin beredskap, i synnerhet den civila beredskapen, genom fördjupat samarbete.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2021 10:30

Senaste Nytt

Kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.11.2022 10:26
Kartbild över fyrverkeriförbudet i Gamla stan i Borgå. Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.11.2022 11:19
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 25.11.2022 12:14
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 3.11.2022 10:30