Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Räddare i bilen.

Regeringens proposition om ordnandet av räddningsväsendet till riksdagen

Från och med ingången av 2023 ska varje välfärdsområde och Helsingfors stad ordna räddningsväsendets tjänster inom sitt eget område. På samma sätt som för närvarande ska man vid tjänsteproduktionen kunna anlita avtalsbrandkårer. Den statliga styrningen förstärks inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.12.2020 11:00
En räddare.

Även räddningsväsendet måste förbereda sig på klimatförändringen

I framtiden kommer extrema väderfenomen att öka räddningsväsendets uppgifter och binda personal när översvämningar, skogsbränder och åskstormar blir vanligare. I stället minskar räddningsväsendets uppgifter till följd av att till exempel antalet trafikolyckor minskar när klimatförändringen medför mildare vintrar, konstaterar man i räddningsväsendets omvärldsanalys. Även mediepublicitet är en del av räddningsväsendets omvärld.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2020 10:31

Tilläggsanslag för utveckling av nödcentralsdatasystemet och för myndigheters lokaler

Regeringen enades om kompletteringar i budgetpropositionen för 2021 torsdagen den 19 november. För Nödcentralsverket föreslås 0,5 miljoner euro för nödvändig utveckling av nödcentralsdatasystemet ERICA.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.11.2020 14:29
Räddare tränar i tornet.

Utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten reformeras

Inrikesministeriet har tillsatt ett reformprojekt för att bereda justeringar i det riksomfattande utbildningssystemet för, utbildningsprogrammen och examina inom och finansieringen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Målet är att reformera utbildningssystemet för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten så att det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 12.11.2020 10:14

Senaste Nytt

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54
Två brandinspektörer promenerar på en solig kullerstensgata. Pressmeddelande
grå husvägg med en blå och en gul dörr
Itä-Uusimaa Räddningsväsendet, 17.5.2022 12:25

Kampanjat

Päivä paloasemalla Paloturvallisuusviikko 28.11.2022 - 04.12.2022
Palovaroitinpäivä 1.12. Paloturvallisuusviikko 28.11.2022 - 04.12.2022
Joulupata keräys Pelastuarmeija 15.12.2022 - 24.12.2022