Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Finland skickade bussar som är avsedda för skoltransporter till Ukraina

Onsdagen den 7 december skickade Finland iväg bussar till Ukraina. Avsikten är att bussarna ska vara till hjälp vid skoltransporter för ukrainska barn och unga. Donationen är en del av EU:s solidaritetskampanj. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat uppskattningsvis 5,7 miljoner skolbarn i Ukraina efter att många skolor har förstörts i bombningar.
Pressmeddelande inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59

Det nordiska samarbetet inom civil beredskap är nu viktigare än någonsin

Ministrarna med ansvar för frågor som gäller civil beredskap eller deras ställföreträdare från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland träffades i Reykjavik den 2 december i det så kallade Hagasamarbetets tecken. Finland representerades vid mötet av inrikesministeriets statssekreterare Akseli Koskela.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57

Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet 2023–2026

I målen beaktas de nationella, regionala och lokala behoven av räddningsväsendets tjänster samt olycksriskerna. Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster ordnas på ett högklassigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Målen träder i kraft den 1 januari 2023.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.12.2022 14:30

Finland skickade bistånd inom energisektorn till Ukraina

Den 24 november skickade Finland mer bistånd inom energisektorn till Ukraina där biståndsbehovet är stort. Den här gången skickades elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer. Tidigare under hösten skickades 28 strömtransformatorer till Ukraina.
Pressmeddelande arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04