Hyppää sisältöön

Pirkanmaan pelastuslaitos siirtyi osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023

Tietoa hyvinvointialueesta sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta: 


Sote- ja pelastustoimen uudistus Pirkanmaalla

23.6.2021 Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön.

Lainsäädännön mukaisesti hyvinvointialueelle perustettiin väliaikainen toimielin (Vate). Vate vastasi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto ja sen asettama aluehallitus aloittivat toimintansa.

Pirkanmaan pelastuslaitosta väliaikaisessa toimielimessä edustivat pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen varsinaisena jäsenenä ja pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen hänen varajäsenenään. Pelastuslaitoksen hallintopäällikkö Pirkko Lindström toimi osa-aikaisena pelastustoimen muutosvalmistelijana hyvinvointialueella ja pelastustoimen asioiden esittelijänä Vatessa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto valittiin tammikuussa 2022 ja se aloitti toimintansa maaliskuussa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö T-T.Toivonen on toiminut maaliskuusta alkaen pelastustoimen valmistelukokonaisuuden johtajana.

 

Pirkanmaan vaakuna