Hyppää sisältöön

Pirkanmaan pelastuslaitos noudattaa Tampereen kaupungin strategiaa sekä henkilöstöpoliittisia periaatteita. Henkilöstöpolitiikan perustana ovat Tampereen strategian ja toimintamallin keskeiset painotukset: asiakaslähtöisyys, johtamisen selkeys, henkilöstön osallistuminen, kumppanuus sekä toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

Kaupungin toimintatavat ja hyvä henkilöstöjohtaminen tukevat laadukkaiden palveluiden järjestämistä kuntalaisille. Kumppanuus- ja kehittämiskulttuurissa henkilöstö kehittää, johtaminen on mahdollistavaa ja yhteisöllisyys vahvaa.

Kaupungissa on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tampereen kaupunki työnantajana edellyttää työpaikoilla hyvää käytöstä eikä hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, sukupuolista häirintää, ahdistelua tai syrjintää.

Lisätietoja:
Tampereen strategia 2030