Hyppää sisältöön

Erheelliset paloilmoitinhälytykset

Paloilmoittimen hälytyksistä huomattava osa on kiinteistön käyttäjien aiheuttamia, kuten huolimattomuutta kiinteistön huolto- ja korjaustöissä tai ruuanlaitossa.

Laskutettavien hälytysten syitä paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtävissä esimerkiksi ovat:

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä (esimerkiksi rakennustöistä aiheutuva pöly, tulityöt)
 • Ajoneuvon pakokaasu
 • Tupakointi
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä
 • Kosteus tai vesi
 • Korkea tilapäinen lämpötila
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
 • Keskuslaitteen vika
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
 • Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
 • Sprinkleriputkiston vuoto tai jäätyminen
 • Erehdys tai väärä käyttö
 • Huolimattomuus tulitöissä
 • Teholähdevika
 • Isku ilmaisimeen
 • Hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä
 • Paloilmoittimen reagoiminen tavanomaiseen ruoan valmistukseen
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön tai sen käyttäjien toiminnasta ja huolimattomuudesta (esimerkiksi ennenaikainen paloilmoittimen kuittaaminen niin, ettei syytä saada enää selville)
 • Tuntematon syy

Paloilmoitinhälytykset, joita ei laskuteta

Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät sellaiset tapaukset, joita kiinteistö ei olisi voinut ehkäistä omilla toimillaan.

Tällaisia paloilmoitinhälytysten syitä ovat muun muassa:

 • Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
 • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio
 • Hätäkeskuksen toiminnasta aiheutuneet erheelliset hälytykset
 • Ilkivaltaiset hälytykset

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirjaan merkityllä seuranta-ajalla sattuneita erheellisiä hälytyksiä ei laskuteta. Lisäksi laskutuksen ulkopuolelle jätetään ne hälytykset, jotka ovat tulleet kiinteistöstä korjauskehotuksen lähettämistä seuraavana vastaanotto- ja korjausaikana (suoja-aika on normaalisti 21 päivää ilman saantitodistusta ja pidennettyä korjausaikaa).

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Tarvittaessa ohjeeseen voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.
Laskusta valittaminen hallinto-oikeuteen

Kiinteistöllä on mahdollisuus valittaa laskutukseen johtaneesta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä on yritetty tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta erheelliset paloilmoitinhälytykset silti toistuvat

Lisätietoja:
Erheellisten paloilmoitusten käsittelystä Pirkanmaalla
Kehityspäällikkö Martti Honkala
040 7763948
Satakunnankatu 16
33100 Tampere

Teknistä neuvontaa
Palotarkastusinsinööri Tapio Sten
040 7409025
Satakunnankatu 16
33100 Tampere

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi