Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksen hallintopalveluiden yleisiin tehtäviin kuuluu toimintaa ohjaavien asiakirjojen valmistelu sekä sopimus- ja asiakirjahallinta.

Henkilöstöhallinto vastaa palvelussuhdeasioista, henkilöstösuunnittelusta, neuvonnasta sekä komentotoimiston tehtäväkokonaisuudesta. Taloushallinto puolestaan huolehtii talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta, ennusteista ja raportoinnista, kustannuslaskennasta sekä neuvonnasta. Tietohallinnon tehtäviin kuuluu pelastuslaitoksen ICT-kokonaisuuden koordinointi, tietoturvallisuus ja tietosuoja. Pelastuslaitoksen laskutuksesta, ostolaskujen kierrätyksestä, matkustuksenhallinnasta sekä neuvonnasta vastaa toimistopalvelut.

Pirkanmaan pelastuslaitos laatii palvelu- ja vuosisuunnitelman lisäksi oman toimintasuunnitelman kullekin talousarviovuodelle. Toimintasuunnitelman toiminnallisia sekä taloudellisia tavoitteita seurataan jatkuvasti ja raportoidaan kolmannesvuosittain.