Hallintopalveluyksikön yleisiin tehtäviin kuuluvat toimintaa ohjaavien asiakirjojen valmistelu, sopimushallinta ja asiakirjahallinta. Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluvat palvelussuhdeasiat, henkilöstösuunnittelu, neuvonta sekä komentotoimiston tehtäväkokonaisuus. Taloushallinnon tehtäviin kuuluvat talousarvion laadinta, tilinpäätöksen laadinta, raportointi ja ennustaminen, kustannuslaskenta sekä neuvonta. Tietohallinnon tehtäviin kuuluvat pelastuslaitoksen ICT-kokonaisuuden koordinointi, tietoturvallisuus ja tietosuoja. Toimistopalvelujen tehtäviin kuuluvat laskutus, ostolaskujen kierrätys, matkustuksenhallinta sekä neuvonta.

Pelastuslaitos laatii palvelu- ja vuosisuunnitelman lisäksi oman toimintasuunnitelman kullekin talousarviovuodelle. Toimintasuunnitelman toiminnallisia sekä taloudellisia tavoitteita seurataan jatkuvasti ja raportoidaan kolmannesvuosittain.