Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen kokonaisuus

Kansallinen riskiarvio ja alueelliset arviot muodostavat valtakunnallisen kokonaisuuden. Riskiarviossa kartoitetaan erilaiset ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on toiminnassaan varauduttava. Riskejä arvioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta.

Kansallinen riskiarvio

Kansallisen riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi. Se velvoittaa kaikkia jäsenmaita arvioimaan säännöllisesti riskit, jotka voivat aiheuttaa tarpeen pyytää pelastustoimen apua muilta mailta. Suomen kansallinen riskiarvio laaditaan kolmen vuoden välein. Nykyinen riskiarvio palvelee varautumis- ja valmiussuunnittelua laajasti sekä kattaa yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa huomioidut uhkamallit.

Alueelliset riskiarviot 

Kansallisen riskiarvion laatimisen kanssa on samaan aikaan valmisteltu alueelliset riskiarviot, joissa otetaan tarkemmin huomioon alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet. Alueellisessa riskiarviotyössä on tavoitteena keskittyä riskeihin, joilla toteutuessaan on merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Lue lisää:

Kansallinen riskiarvio
Varautuminen on pelastustoimen perustyötä
Väestönsuojelulla autetaan siviiliväestöä
Kansallinen riskiarvio 2018