Pelastuslaitoksen valvonnan tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen sekä varautuminen onnettomuuksien torjuntaan.

Palotarkastusten ja muiden toimenpiteiden avulla pelastusviranomainen valvoo, että toiminnanharjoittaja, rakennuksen omistaja tai haltija noudattaa niitä velvoitteita, joita heille on asetettu.

Valvontakäynnin yhteydessä palotarkastaja antaa ohjeita ja neuvoja paloturvallisuudesta. Valvontakäynnistä laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyydettäessä toimitettava pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.

Palotarkastuksia tehdään vuosittain esimerkiksi hoitolaitoksiin, majoitusliikkeisiin, kauppoihin ja tuotantolaitoksiin. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi tehdä ylimääräisen palotarkastuksen. Pelastuslaitoksen valvontatoiminta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan.

Valvontasuunnitelma 2021 (pdf)


Lisätietoa

Päivystävä palotarkastaja
puh. 040 631 2916 (vain puhelut)
arkisin klo 9–14.30
[email protected]