Hyppää sisältöön

HUS-yhtymä vastaa ensihoidon järjestämisestä Uudenmaan alueella. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteistyössä HUS:in kanssa.

Ensihoito on sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon aloittamista välittömästi potilaan luona. Tarvittaessa potilas kuljetetaan jatkohoitoon. Liki 40 prosenttia ensihoidon tehtävistä ei johda potilaan kuljettamiseen ambulanssilla. Silloin hänen tilansa arvioidaan ja tarvittaessa hoidetaan kohteessa tai hänelle annetaan tarpeelliset jatkohoito-ohjeet.

Ensihoidolla on Itä-Uudenmaan alueella noin 13 000 tehtävää vuosittain. Alueella on noin 100 000 asukasta, ja siihen kuuluu

  • Askola
  • Lapinjärvi
  • Loviisa
  • Myrskylä
  • Porvoo
  • Pukkila
  • Sipoo

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensihoitoa ohjaavat ja valvovat HUS-yhtymän palveluksessa olevat ensihoidon kenttäjohtajat sekä ensihoidon vastuulääkäri.


Valmiudessa ympäri vuorokauden

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 65 päätoimista ensihoitajaa, joilla kaikilla on terveydenhuoltoalan koulutus. Heistä suurin osa toimii hoitotasolla, joka edellyttää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

Pelastuslaitoksen välittömässä lähtövalmiudessa olevat seitsemän ambulanssia on sijoitettu Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Askolan pelastusasemille sekä ensihoitoasemille Sipoon Söderkullassa ja Loviisan Vanhassakylässä.

Ensihoidolla on kenttäjohtaja, joka hälytetään tilanteisiin, jossa on korkeat riskit tai useampi potilas. Kenttäjohtoyksikkö on sijoitettu Porvoon pelastusasemalle.

Kaikki ambulanssit ja kenttäjohtaja Söderkullan yksikköä lukuun ottamatta toimivat vuorokauden ympäri. Söderkullan ambulanssi on valmiudessa arkisin kello 9-17.


Ensivaste

Ensihoitopalveluun kuuluu myös pelastustoimen tuottama ensivastetoiminta. Hätäkeskus voi hälyttää ensivasteyksikkönä toimivan paloauton ensihoitotehtävään silloin, kun se tavoittaa hätätilapotilaan ambulanssia nopeammin. Ensivasteyksikkö voidaan kutsua myös ambulanssihenkilökunnan tueksi.

Ensivasteyksiköissä työskentelee joko päätoimisia palomiehiä tai sivutoimiseen tai sopimuspalokuntaan kuuluvaa, ensivastetoimintaan koulutettua henkilöstöä. Heillä on käytössään muun muassa sydäniskureita ja muuta hoitovälineistöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on 11 ensivastetehtäviin soveltuvaa yksikköä.

Itäisellä Uudellamaalla toimii myös yksityisiä ambulansseja. Ne hoitavat pääasiassa hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja.