Hyppää sisältöön

Sairaanhoitopiirit vastaavat ensihoitopalveluiden järjestämisestä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut yhteistyössä HUS Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa. Ensihoitopalvelulla on noin 13 000 tehtävää vuosittain.

Ensihoito on sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon aloittamista välittömästi potilaan luona. Tarvittaessa potilas kuljetetaan jatkohoitoon. Liki 40 prosenttia ensihoidon tehtävistä ei johda potilaan kuljettamiseen ambulanssilla, vaan hänet hoidetaan kohteessa tai hänelle annetaan tarpeelliset jatkohoito-ohjeet.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut yhteistyössä HUS Porvoon sairaanhoitoalueen kanssa. Alueella on hiukan vajaa 100 000 asukasta. Alueeseen kuuluvat

  • Askola
  • Lapinjärvi
  • Loviisa
  • Pornainen
  • Porvoo
  • Sipoo.

HUS Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoitoa ohjaa ja valvoo sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat ensihoidon vastuulääkäri ja ensihoidon kenttäjohtaja. Pukkilan ja Myrskylän ensihoidosta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.


Valmiudessa ympäri vuorokauden

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa on noin 65 päätoimista ensihoitajaa, joilla kaikilla on terveydenhuoltoalan koulutus. Heistä suurin osa toimii hoitotasolla, joka edellyttää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta.

Pelastuslaitoksen välittömässä lähtövalmiudessa olevat kuusi ambulanssia on sijoitettu Porvoon, Sipoon ja Loviisan pelastusasemille sekä ensihoitoasemille Sipoon Söderkullassa ja Loviisan Vanhassakylässä. Ambulanssien lisäksi välittömässä lähtövalmiudessa on ensihoidon kenttäjohtaja, joka hälytetään tilanteisiin, jossa on korkeat riskit tai useampi potilas. Kenttäjohtajan auto on sijoitettu Porvoon pelastusasemalle.

Ambulanssit ja kenttäjohtaja ovat valmiudessa ympäri vuorokauden. Poikkeuksena on Söderkullaan sijoitettu ambulanssi, joka toimii 12 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä.


Ensivaste

Ensihoitopalveluun kuuluu myös pelastustoimen tuottama ensivastetoiminta. Hätäkeskus voi hälyttää ensivasteyksikkönä toimivan paloauton ensihoitotehtävään silloin, kun se tavoittaa hätätilapotilaan ambulanssia nopeammin. Ensivasteyksikkö voidaan kutsua myös ambulanssihenkilökunnan tueksi.

Ensivasteyksiköissä työskentelee joko päätoimisia palomiehiä tai sivutoimiseen tai sopimuspalokuntaan kuuluvaa, ensivastetoimintaan koulutettua henkilöstöä. Heillä on käytössään muun muassa sydäniskureita ja muuta hoitovälineistöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on 11 ensivastetehtäviin soveltuvaa yksikköä.

Itäisellä Uudellamaalla toimii myös yksityisiä ambulansseja. Ne hoitavat pääasiassa hoitolaitosten välisiä potilassiirtoja.