Hyppää sisältöön

Kansainvälinen toiminta

Lapin pelastuslaitos tekee yhteistyötä päivittäisessä pelastustoiminnassa Ruotsin ja Norjan kanssa. Esimerkiksi Tornio - Haaparanta alueella pelastuslaitoksilla on yhteistä kalustoa ja yhteinen harjoitusalue sekä jaettuja huoltotoimintoja. Yhteistyö perustuu valtioiden sekä pelastuslaitosten välisiin sopimuksiin.


Viranomaisyhteistyö

Pelastustoiminta on monesti usean viranomaisen yhteistyötä. Pelastusviranomainen toimii pelastustehtävissä omantoimintansa lisäksi johtamisen yleisjohtajana.

Pelastuslaki 46 §:
Yhteistyöstä pelastustoiminnassa on säädetty pelastuslaissa (379/2011 46 §)