Hyppää sisältöön
sisäministeriön julkisivu

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslain (379/2011) 48§:n perusteella pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavissa kohteissa onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Pelastuslaitos kuulee vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja huolehtii suunnitelmasta tiedottamisesta.

Ulkoisista pelastussuunnitelmista on laadittu turvallisuustiedotteet, jotka ovat nähtävissä myös sen kunnan toimipaikassa, missä kohde sijaitsee. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastustoiminnan johtamisen tueksi laadittu asiakirja, jonka tiedot eivät ole julkisia. Ulkoinen pelastussuunnitelma sekä tiedote ulkoisesta pelastussuunnitelmasta on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein.

Ulkoisten pelastussuunnitelmien lisäksi turvallisuusselvitystä edellyttävän tuotantolaitoksen on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista suuronnettomuuden varalta.

Tiedot on toimitettava sellaisille henkilöille sekä lähistöllä sijaitseviin kouluihin, sairaaloihin ja muihin yleisessä käytössä oleviin rakennuksiin sekä tuotantolaitoksiin, joihin turvallisuusselvitystä edellyttävässä tuotantolaitoksessa alkunsa saanut suuronnettomuus voi vaikuttaa. Tiedottaminen toteutetaan mahdollisen suuronnettomuuden vaikutusalueelle jaettavalla yleisötiedotteella. Tiedote on uusittava vähintään joka viides vuosi.

Tällä hetkellä ei ole voimassa olevia kuulutuksia väestön kuulemisista.

Lapin pelastuslaitoksen alueella on laadittuna seitsemän ulkoista pelastussuunnitelmaa

Kemi, Neste Oil Oyj, Ajoksen sataman öljyterminaali *

Kemi, Metsä Fibre * 

Kemi. Metsä Fibre biotuotetehdas (2023)

Keminmaa, Oy Forcit Ab ja Outokumpu Chrome Oy *

Kittilä, Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivos

Sodankylä, Boliden Kevitsa Mining Oy

Tornio, Röyttä (Outokumpu Stainless Oy, Röyttän satama, Manga Terminal Oy, Oy Linde Gas AB, Neste Oy *) 

* Kemi-Tornio -seudun turvallisuusselvityslaitokset ovat laatineet Lapin pelastuslaitoksen johdolla yhteisen yleisötiedotteen, joka on jaettu alueen talouksiin ja työpaikoille. Yleisötiedotteen painettu ko. alueella jaettu versio on päivitetty vuoden 2019 alussa. Tiedotteen 7/21 päivitetty verkkoversio.