Hyppää sisältöön

Pelastusalueet

Pelastuslaitoksen toiminta-alue jakautuu kolmeen pelastusalueeseen: eteläiseen, itäiseen ja läntiseen. Pelastusalueilla on 46 paloasemaa, joista tällä hetkellä 4:llä on ympärivuorokautinen valmius. Vuoden 2022 aikana valmiutta kehitetään siten, että ympärivuorokautinen valmius muodostetaan paloasemaryhmittäin koko maakunnan alueella. Yksiköitä hälytetään asemilta tehtäviin lähimmän tarkoituksenmukaisen yksikön periaatteella.

 

 

 

Pelastushenkilöstö on joko pelastuslaitoksen palkkaamaa päätoimista ammattihenkilöstöä, puolivakinaista henkilöstöä tai sopimuspalokuntien (VPK) henkilöstöä.

 

Onnettomuuksia, joissa voidaan tarvita pelastustoimelta kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä, ovat

 • liikenneonnettomuudet (tie-, maasto-, raide-, lento- ja vesiliikenne)

 • tulipalot (rakennus-, liikenneväline-, maasto- ja muut tulipalot)

 • onnettomuudet ja tapaturmat (ihmisen ja eläimen pelastustehtävät)

 • vahingontorjuntatehtävät (mm. äkilliset vesivahingot ja myrskyvauriot)

 • kemikaalin ja öljyntorjuntatehtävät maalla ja merellä

 • vesipelastustehtävät

 • maastopelastustehtävät

 • tarkastus- ja virka-aputehtävät

 

Pelastustoimintaan kuuluu

 • hätäilmoitusten vastaanotto

 • pelastusyksiköiden ja muun avun hälyttäminen

 • väestön varoittaminen

 • uhkaavan onnettomuuden torjuminen

 • vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen

 • tulipalojen sammuttaminen sekä muiden vahinkojen torjuminen ja rajoittaminen, jälkiraivaus ja -vartiointi

 • sekä yllä oleviin tehtäviin liittyvät johtamis-, tiedotus-, huolto- ja muut tukitoiminnat

 

Johtaminen

Lapin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä on kolmiportainen. Pelastustoimintaa johtaa aina pelastusviranomainen (päivystävä ryhmänjohtaja, päivystävä palomestari ja päällikköpäivystäjä).