Hyppää sisältöön
asemamestari tarkastaa välineitä

Lapin pelastuslaitos perii valvonnasta, toistuvista erheellisistä hälytyksistä sekä koulutuksista palveluhinnaston mukaisia maksuja. Maksut määräytyvät Lapin hyvinvointialueen aluehallituksessa 30.11.2022 374 § päätetyn maksutaksan mukaan. Kaikki hinnat ovat alv. 0%.

Lapin pelastuslaitoksen hinnasto 1.1.2023 alkaen

Erheellisistä hälytyksistä perittävät maksut

Erheellinen paloilmoitinhälytys Perusmaksu
Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toistuvasta erheellisestä toiminnasta aiheutunut tehtävä. 990

Pelastuslain mukaiset valvontamaksut

Valvontasuunnitelman kohteet Perusmaksu Tuntiveloitus Muuta huomioitavaa
Määräaikainen palotarkastus 124 62 Maksu laskutetaan myös asiakirjojen avulla tehtävästä tarkastuksesta
Jälkipalotarkastus 124 62  
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 124 62  
Yleisötilaisuuden palotarkastus 124 62 Sisältää mahdolliset kemikaalilainsäädännön mukaiset tarkastukset sekä päätökset
Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla käyntiä Maksuton    

Valvontasuunnitelman mukaisissa kohteissa perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin. Ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Asuinrakennukset Perusmaksu Tuntiveloitus Muuta huomioitavaa
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 62 62 Ohjaus- ja neuvontakäynti on maksuton.
Jälkipalotarkastus 62 62  
Kohteiden palotarkastus, joiden paloturvallisuuden itsearviointilomaketta ei ole palautettu ja pelastusviranomainen käy kohteessa. 62 62  
Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla käyntiä. Maksuton    
Palotarkastus toisen viranomaisen ilmoituksen perusteella ja määräaikainen palotarkastus. Maksuton    

Asuinrakennuksien perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Rakennuslupakohteet, jotka valvotaan rakennusvalvonnan pyynnöstä Perusmaksu Tuntiveloitus
Pientaloja ja asuinyhtiöiden rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus. 62 62
Rakennuslupakohteiden perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.
Muut kohteet Perusmaksu Tuntiveloitus Muuta huomioitavaa
Erityiseen palotarkastukseen liittyvä ennakkokatselmus 124 62  
Erityinen palotarkastus eli ennen käyttötarkoituksenmukaisen toiminnan tai käyttötarkoitukseltaan oleellisesti muuttuneen toiminnan aloittamista tehtävä tarkastus. 124 62 Yleensä yksi maksu rakennuslupaa kohden. Poikkeuksena kohteet, joissa suoritetaan useita käyttöönottotarkastuksia, jolloin jokainen käyttöönottotarkastus on maksullinen.
Jälkipalotarkastus 124 62  
Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla käyntiä Maksuton    

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin. Ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Kemikaalilainsäädännön mukaiset valvontamaksut

Päätökset Perusmaksu
Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 220
Nestekaasun vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista pullokaapeissa saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 110
Tilapäisestä kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 110
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä. 55
Pyrotekniikan käytöstä tehty päätös 55
Tuliesityksestä tehty päätös. 55
Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa (31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00) sallittuna aikana. Maksuton
Tarkastukset Perusmaksu  Tuntiveloitus Muuta huomioitavaa
Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen tarkastus. 124 62  
Tilapäisestä kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen tarkastus. 124 62 Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.
Pelastusviranomaisen suorittama räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä. 124 62 Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto-tai muutostarkastus, alle 10 m3 säiliöt. 62    
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus 10 m3
tai sitä suuremmat säiliöt.
62 62 Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.
Kaupan yhteydessä tapahtuvan ilotulitteiden varastoinnin tarkastus. 62 62 Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.
Pyrotekniikan käyttöön liittyvä tarkastus. 62 62

Mikäli tarkastus tehdään yleisötapahtuman tarkastuksen yhteydessä, ei peritä erillistä maksua.

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.

Tuliesitykseen liittyvä tarkastus. 62 62

Mikäli tarkastus tehdään yleisötapahtuman tarkastuksen yhteydessä, ei peritä erillistä maksua.

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta.