Hyppää sisältöön

Uusimmat uutiset ja tiedotteet

null Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoitotoimintaa kehitetään

Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensihoitotoimintaa kehitetään

19.10.2021 9.36
Kymenlaakson pelastuslaitoksen monitoimiyksikkö

Kymenlaakson pelastuslaitos panostaa henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Kymenlaakson pelastuslaitoksen vs. ensihoitopäällikkö Antti Kosonen kartoitti perustason ensihoitotyöhön osallistuvan henkilöstön osaamisen tasoa YAMK:n opinnäytetyössään "Kymenlaakson pelastuslaitoksen perustason ensihoitajien osaamisen kartoitus".

Opinnäytetyössä käsitellään pelastuslaitoksen perustason ensihoitajien ammatillista osaamista. Lisäksi työssä esitetään toimintamalleja, joiden avulla pelastuslaitos kykenee säilyttämään asemansa ensihoitopalvelun tuottajana myös jatkossa varmistamalla perustason ensihoitotyötä tekevien riittävän ammatillisen osaamisen.

Kymenlaakson pelastuslaitos panostaa henkilöstönsä osaamiseen panostamalla jatkuvaan koulutukseen.

Työssä käsitellään osaamisen kehittämismenetelmiä ja osaamisen johtamista organisaatiossa, jatkuvan oppimisen ajattelumallin juurruttamista työyhteisöön sekä yhteisesti sovitun ja määrätietoisesti johdetun kehitysprosessin jalkauttamista organisaatioon henkilöstöstä sen ylimpään johtoon. Pelastuslaitoksen ammatillisen osaamisen kehittäminen tulisi ymmärtää jatkuvan oppimisen ajattelutapana.

Koko opinnäytetyö on nähtävillä Theseus-palvelussa:

https://www.theseus.fi/handle/10024/505825

Antti Kosonen

vs. ensihoitopäällikkö

Kymenlaakso