Hyppää sisältöön

Valvontakäynneillä neuvotaan, opastetaan ja käydään läpi kohteen paloturvallisuusasiat lainsäädännön velvoitteiden osalta. Valvontakäyntejä tehdään määrävälein kohteen koosta ja toiminnasta riippuen. Tarkastusväli voi vaihdella vuodesta viiteen vuoteen tai jopa harvempaan, jos valvontakäynnin yhteydessä on arvioitu ja todettu, ettei toiminnasta aiheudu tavallista suurempaa vaaraa. Asuinrakennusten paloturvallisuuden valvontaa suoritetaan ensisijaisesti paloturvallisuuden itsearviointimenetelmällä, joka on asiakirjavalvontaa. Asuinkiinteistöissä suoritetaan edelleen myös valvontakäyntejä tarpeen mukaan. Valvontakäyntiä kutsutaan usein kansankielellä palotarkastukseksi.

Valvontatoiminnan tehtävänä on erilaisin valvontamenetelmin minimoida ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle onnettomuudesta aiheutuva vaara. 

Valvontakäynnin suorittaa alueen pelastusviranomainen ja tarkastukseen tulee osallistua kohteen omistaja, haltija tai turvallisuusasioista vastaava henkilö, kuten isännöitsijä. Valvontakäyntejä suorittavan pelastusviranomaisen tunnistat henkilökortista, virkavaatetuksesta ja pelastuslaitoksen ajoneuvokalustosta. Pelastusviranomainen ilmoittaa pääsääntöisesti aina valvontakäynnistä etukäteen. 


Rakenteellinen paloturvallisuus tarkoittaa rakennuksen turvallisuusjärjestelyjen huomioonottoa esimerkiksi rakentamisessa. Pelastusviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonta kanssa antaen tarvittaessa lausuntoja varsinaiselle lupaviranomaiselle. Rakennuksen paloturvallisuuden kokonaisuuteen vaikuttavat rakennuksen käyttäjien, rakentajien, suunnittelijoiden sekä viranomaisten toimenpiteet.
 

Lisätietoja

Johtava palotarkastaja 

Henna Kettunen 

 

Palotarkastaja Jyväskylä 

Valtteri Korteniemi 

Oona Höök 

Aleksi Paananen 

 

Palotarkastaja Laukaa 

Tapio Viitanen 

 

Palotarkastaja Saarijärvi 

Timo Kulmala 

 

Palotarkastaja muut paikkakunnat 

Aluepalomestari 


Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi