Hyppää sisältöön

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä alla lueteltujen laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten kanssa ulkoiset pelastussuunnitelmat mahdollisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. 


Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastustoiminnan johtamista tukeva asiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman tehokas sammutus- ja pelastustoiminta. Suunnitelmat perustuvat toiminnanharjoittajien turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin. Myös muut kuin turvallisuusselvitysvelvolliset tuotantolaitokset ovat toimittaneet turvallisuustiedotteensa pelastuslaitokselle. 


Tällä sivulla ladattavissa kohteiden turvallisuustiedotteet. Turvallisuustiedotteessa on mm. eritelty toimintaohjeet lähialueen asukkaille suuronnettomuuksien varalle. 

 

Turvallisuustiedotteet

 

2. Logistiikkarykmentin Keuruun varasto, Keuruu
Turvallisuustiedote on jaettu Keuruun Kalettoman alueen asukkaille.

NRC Group Finland, Keuruu. Tästä linkistä turvallisuustiedote 2019. 
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä NRC Group Finland Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Haapamäen kyllästämölle Kaitajoentie 50.

Vihtavuori, Laukaa. Tästä linkistä turvallisuustiedote 2019.  
Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Vihtavuoren tehtaiden kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Vihtavuoren tehdasalueelle Ruutitehtaantie 80.

1. Logistiikkarykmentin Itä-Suomen varasto-osaston Toivakan varasto, Toivakka. Tästä linkistä turvallisuustiedote.
Turvallisuustiedote on jaettu Toivakassa niille kotitalouksille, joiden on riskiarvion mukaan arvioitu olevan vaara-alueella mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. Turvallisuustiedotteita on saatavilla 1. Logistiikkarykmentin Itä-Suomen varasto-osaston Toivakan varaston osastolta.

 

Äänekoski, tehdasalue

Nouryon Oy (kemianteollisuus), Metsä Board (kartonki), Metsä Fibre (biotuotetehdas), Metsä Wood (viilutehdas), Specialty Minerals Nordic Oy Ab (PCC) ja AGA (happilaitos) ovat yhdessä laatineet turvallisuustiedotteen Äänekosken asukkaille. Päivitetty tiedote on jaettu asukkaille 2019. 
Tästä linkistä turvallisuustiedote 2019.

Nouryon, Äänekoski 


Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Nouryon Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman tuotantolaitokselle Kuhnamontie 2D.

Metsä Fibre Biotuotetehdas, Äänekoski


Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut yhdessä Metsä Fibre Oy:n kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Äänekosken biotuotetehtaalle Sarvelantie 1. Äänekoski
 

Muut turvallisuustiedotteet

 

Kohteet eivät aiheuta erityistä vaaraa, mutta turvallisuustiedote toimitettu pelastusviranomaiselle.

Rautatyö Kröger Oy, Jyväskylä. Tästä linkistä turvallisuustiedote. 


Tikomet Oy, Jyväskylä. Tästä linkistä turvallisuustiedote.


UPM Jämsänkosken tehdas, Jämsä. Tästä linkistä turvalliuustiedote 2021.
 

Lisätietoja


Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi (poikkeukset nimen perässä)

Aluepalomestari
Mika Huuskola
040 635 4069
Keuruun turvallisuustiedotteet

Aluepalomestari
Juha Hämäläinen (juha.p.hamalainen(at)jyvaskyla.fi)
040 825 6553
Laukaan turvallisuustiedotteet

Paloinsinööri
Panu Nurmivaara
044 459 6633
Äänekosken turvallisuustiedotteet