Hyppää sisältöön

Riskienhallintapäällikkö johtaa ja koordinoi pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä yhdessä riskienhallinnan asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi valvontatoiminta, turvallisuusviestintä ja -koulutukset ovat pelastustoimen ja kansalaisten välistä yhteistyötä, joilla onnettomuuksia pyritään ehkäisemään sekä opitaan toimimaan oikein onnettomuuden tapahtuessa.  

Riskienhallinta on osa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Pelastuslaitoksen on seurattava onnettomuusuhkien sekä niiden määrien ja syiden kehitystä. Niiden pohjalta tehtävien johtopäätösten perusteella pelastuslaitoksen on ryhdyttävä osaltaan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi, esimerkiksi tekemällä tarvittaessa esityksiä muille viranomaisille. Lisäksi kemikaaliturvallisuuslaki määrää tiettyjä valvontatehtäviä myös pelastusviranomaisille. Riskien seurausten pienentämiseksi pelastuslaitos ylläpitää tiheää paloasemaverkostoa, jotta se kykenisi mahdollisimman tehokkaaseen pelastustoimintaan onnettomuuksien sattuessa. 

Lisätietoja

Riskienhallintapäällikkö
Pauli Nurminen

Valmiuspäällikkö
Pasi Vilhunen

Johtava palotarkastaja
Henna Kettunen

Paloinsinööri (eteläinen toiminta-alue)
Mika Laitinen (mika.p.laitinen(at)jyvaskyla.fi)

Paloinsinööri (pohjoinen toiminta-alue)
Panu Nurmivaara

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi (poikkeukset nimen perässä)