Kaksi ensihoitajaa hoitavat maassa paareilla makavaa potilasta. Meneillään on harjoitustilanne.

IUPELA:n ensihoitajat mukana luomassa fyysisen toimintakyvyn testityökalua

Ensihoitotyö on monin tavoin kuormittavaa. Ensihoitajien fyysisen toimintakyvyn arvioimiseen ja edistämiseen ei kuitenkaan ole yhteistä käytäntöä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajia osallistuu Työterveyslaitoksen FirstFit- hankkeeseen, jonka tarkoitus on kehittää alalle yhtenäinen seurantamenetelmä.
Itä-Uusimaa Pelastustoimi, 18.6.2021 12:52
Havainnekuva pelastusasemasta, jossa on punatiilinen julkisivu ja viisi suurta lasiovea hälytysajoneuvoille sekä palomiesten harjoittelutorni.

Sipoon pelastusasemahanke etenee

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen Sipoon toimipiste saa uuden aseman kesällä 2023. Aseman sijainti ja varustelu parantaa pelastustoiminnan laatua koko kunnan alueella.
Itä-Uusimaa Pelastustoimi, 15.3.2021 18:37
Kaksi paloautoa aseman hallissa ja palomiehen varusteet valmiudessa

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätös on valmistunut

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta jatkui poikkeuksellisena vuonna 2020 lähes normaalisti, vaikka asemien arki muuttuikin. Tämä tulee ilmi laitoksen tuoreesta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, jotka esitellään alueelliselle pelastuslautakunnalle 16.3.2021.
Itä-Uusimaa Pelastustoimi, 10.3.2021 14:56
palomies sammuttaa tulipaloa merikontissa sammutusharjoituksen aikana

Koronaepidemia vaikutti Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan 2020

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilastot ovat valmistuneet. Koronaepidemia vaikutti myös pelastuslaitoksen toimintaan.
Itä-Uusimaa Pelastustoimi, 19.1.2021 14:50

Itä-Uudenmaan palvelutasopäätöksen lausuntoluonnosversio

Pelastuslain 29 § mukaisesti alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä.
Itä-Uusimaa Pelastustoimi, 13.11.2020 15:00