null Mikäli metsäpalovaroitus tulee voimaan ei voi polttaa juhannuskokkoa

Mikäli metsäpalovaroitus tulee voimaan ei voi polttaa juhannuskokkoa

17.6.2020 15.00
Juhannuskokko

Metsäpaloriski on Uudellamaalla tällä hetkellä korkea. Mikäli lmatieteen laitos asettaa metsäpalovaroituksen ja se tarkoittaa, että kaikenlainen avotulenteko on Uudenmaan alueella kielletty. Täten myös juhannuskokkojen polttaminen ei näillä näkymin ole mahdollista.

Pelastuslain mukaan nuotion tai avotulen sytyttäminen ei ole sallittua, mikäli alueelle on annettu metsä- tai ruohikkopalovaroitus. Laki on ehdoton ja pelastuslaitos ei voi antaa lupaa kokon sytyttämiseen. 

Metsät ovat nyt niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on suuri. Metsäpaloriskiä lisää tuuliolosuhteet, jotka helposti kuljettavat kipinöitä mukanaan. Kipinä saattaa syntyä myös metallin työstämisestä tai käsittelystä.

Avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi avotuleksi. Täten esimerkiksi kertakäyttögrillejä ei voi käyttää metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta sekä mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat tulen riistäytyessä hallinnasta. Huomaathan, että avotulenteko vaatii aina maanomistajan suostumuksen.

Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset 

Uudenmaan pelastuslaitokset toivottavat turvallista ja rauhallista juhannusta kaikille.

Taustaa:

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi (Pelastuslaki 28.12.2018/1353 6 §).

Lisätietoja:

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö puh. 09 8394 0000/tilannekeskus

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö puh. 09 8162 8699/tilannekeskus

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos päivystävä päällikkö puh. 020 1111 400/tilannekeskus

Helsingin pelastuslaitos päivystävä päällikkö puh. 310 30150/tilannekeskus

Itä-Uusimaa