Ajankohtaisiin

REKRY: Paloinsinöörin virka avoinna

Julkaisuajankohta 18.11.2022 11.00
Tiedote

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA on haettavana PALOINSINÖÖRIN VIRKA 5.12. klo 12 mennessä.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto ja B-luokan ajokortti.
Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka-ja työehtosopimuksen ja Kymenlaakson Hyvinvointialueen toimintasäännön alainen.

Paloinsinöörin tehtävänä on toimia turvallisuuspalveluiden palvelualueen pelastuspäällikön osoittamissa varautumisen, valvonnan ja turvallisuusviestinnän tehtävissä sekä vastata osaltaan turvallisuuspalveluiden toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Paloinsinöörin tehtäviin kuuluu valvoa, että hänen vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta, luotettavuutta, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Arvostamme yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja sekä osaamista Seveso-laitosten, kemikaaliratapihojen sekä satamien turvallisuus- ja valvontatyöstä.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014) ja suostumus osallistua tarvittaessa päivystykseen varallaolossa.

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue.

Tehtäväkohtainen palkka on 3857,32 euroa/kk.

Virka täytetään 1.2.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveyden-tilastaan 2 kk:n kuluessa siitä, kun on tullut valituksi virkaan. Valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe kuukauden kuluessa viran vastaanottamisesta.
Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (hakemuksia ja todistuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos, Takojantie 4 48220 KOTKA
TAI
kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi


Lisätietoa tehtävästä antavat:
vt. pelastuspäällikkö Timo Kuossari, 044 702 6221, timo.kuossari@kympe.fi

18.11 - 23.11 välisenä aikana
pelastuspäällikkö Veli-Matti Heininen, 044 702 6256, veli-matti.heininen@kympe.fi
 

Kymenlaakso

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote