Ajankohtaisiin

Pelastuslaitoksen johtokunta kokoontuu viimeistä kertaa

Julkaisuajankohta 14.12.2022 7.44
Tiedote
Savusukellusharjoitus
Kuvituskuva savusukellusharjoituksesta

Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan viimeinen kokous järjestetään 16.12.2022, sitä voidaan pitää historiallisena tapahtumana.

Kymenlaakson pelastuslaitos perustettiin 1.1.2004, jolloin kuntien omat palo- ja pelastustoimet lakkasivat. Toki edelleen järjestämisvastuu säilyi kunnilla, mutta sitä tehtiin yhteistyössä maakunnallisella tasolla. Kymenlaakson pelastuslaitos on toiminut nämä vuodet isäntäkuntansa Kotkan kaupungin liikelaitoksena. Pelastuslaitoksen johtokunta muodostuu alueen kuntien valitsemista edustajista. Johtokunnassa on yhteensä kuusi jäsentä ja se on pelastuslaitoksen ylin päättävä toimielin. 
 
Johtokunnan toiminta saa nykyiseltä puheenjohtajalta Paula Werningiltä kiitosta, Werning on toiminut kahdessa eri johtokunnan kokoonpanossa. "Pelastuslaitoksen johtokunta on työskennellyt todella hyvässä yhteishengessä eikä puoluepolitiikka ole juurikaan näkynyt työskentelyssä. Kaikessa ei tietenkään olla oltu samaa mieltä ja asioita on ratkottu äänestämällä, mutta työtä on jatkettu siitä huolimatta mutkattomasti eteenpäin. Pelastuslaitoksen viranhaltijoiden asiantuntemus on ollut erinomainen tuki päätöksenteossa."
 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtokunnan kokoonpano muuttuu aina kuntavaalien aikaan, jolloin uudet valtuutetut valitaan. Nykymuotoisen Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensimmäinen pelastusjohtaja oli Vesa Parkko, hän eläköityi pelastusjohtajan virasta vuonna 2021 ja pelastusjohtajan virkaan valittiin tuolloin nykyinen pelastusjohtaja Juhani Carlson, joka jatkaa virassaan myös Kymenlaakson hyvinvointialueella. 
 
Carlson kuvailee johtokunnan työskentelyä hyvin asiakeskeiseksi ja työ on sujunut hänen mukaansa erittäin hyvin. “Johtokunnan työskentelyssä ei ole missään vaiheessa korostunut alue- tai kuntarajat, vaan pelastustoimea on haluttu kehittää riskiarvion perusteella niin, että tuotettu palvelu vastaa aidosti alueellista tarvetta.” 
 
Eläkepäiviään viettävä Parkko on Carlsonin ja Werningin tapaan hyvin tyytyväinen johtokunnan työskentelyyn. “Vuosien saatossa johtokunnan kokoonpanot ovat olleet hyviä ja johtokunnan kompakti koko on ollut suuri etu. Pienessä porukassa tutustutaan keskenään paremmin ja kaikille kysymyksille ja kommenteille on ollut paikkansa. Asioita on uskallettu kysyä ja selvittää läpikotaisin.” 
 
Johtokunnan sihteereinä on kahden pelastusjohtajan tavoin nähty kaksi Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimistosihteeriä, Riitta Hyvönen ja Minna Mäisti. Mäisti hoitaa tehtävää tällä hetkellä ja jatkaa Hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan sihteerinä jatkossakin. Johtokunnassa pelastuslaitosta on pelastusjohtajan ja toimistosihteerin lisäksi edustaneet läsnäolo- ja puheoikeudellaan vuosien varrella myös pelastuspäälliköt sekä Kotkan kaupungin kansliapäällikkö Marianna Ruonala. 
 
Minna Mäisti on ollut tyytyväinen pelastuslaitoksen johtokunnan työskentelyyn, hänen mukaansa päättäjät ovat ottaneet asioista selvää ja paneutuneet pelastustoimen asioihin perusteellisesti ennen päätöksentekoa. 
 
Hyvinvointialueiden myötä järjestämisvastuu pelastustoimesta vaihtuu kunnilta hyvinvointialueille ja jatkossa pelastustoimen palvelut Kymenlaaksossa tuottaa Kymenlaakson hyvinvointialue.  
 
Parkko näkee, että pelastuslaitoksen johtokunta on vuosien varrella tehnyt selkeästi työtä juurikin Kymenlaakson maakunnallisen pelastustoimen eteen. Kuntarajat on saatu häivytettyä ja on osattu ajatella alueellisella tasolla pelastustoimen järjestämistä. “Pelastuslaitos on hyvä esimerkki siitä, miten alueellinen pelastustoimi on saatu aidosti raiteilleen, tästä on helppo jatkaa hyvin tehtyä työtä myös hyvinvointialueella.”
 

Kymenlaakso

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30