Ajankohtaisiin

Pelastusjohtaja Vesa Parkko luovuttaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtotehtävät ylpeänä seuraajalleen

Julkaisuajankohta 30.11.2021 9.27
Vesa Parkko ja Juhani Carlson

Punainen karvalankamatto, koriste-esineitä tunnustuksena valtakunnallisesta, että kansainvälisestä yhteistyöstä, muutama valokuva, siivottu työpöytä ja rauhallinen pelastusjohtaja Vesa Parkko istumassa työtuolissaan toiseksi viimeisenä työpäivänään. Tyytyväinen on syytä olla, joskin Parkko sanoo olevansa puolueellinen kuvaamaan sitä, millaisen pelastuslaitoksen ohjakset hän ojentaa tulevalle jatkajalleen, Juhani Carlsonille. Parkko jää eläkkeelle tänään 30.11.2021, kun vietetään Kymenlaakson pelastuslaitoksen kahdeksattatoista vuotta. Pelastusjohtajan virkaa jatkamaan valittiin nykyisestä pelastuspäällikön virasta Juhani Carlson.

Puolueellisuudesta huolimatta, Parkko on tyytyväinen Kymenlaakson pelastuslaitoksen tämän hetkiseen tilanteeseen ja on oikeutetusti ylpeä pelastuslaitoksen saavutuksista.

- Pelastuslaitosta on rakennettu nämä 17 kokonaista vuotta kuntien kanssa hyvässä yhteishengessä, raja kuntien välillä on saatu häivytettyä ja me-henki on vuosien saatossa löytynyt todella vahvana.

Parkko toteaa, että yhtenäisen alueen eteen on tehty todella paljon töitä ja haluaa kiittää erityisesti henkilökunnan positiivista asennetta yhteishengen nostattamisessa. Carlson komppaa vierestä, alussa puhuttiin peruskunnista, sitten puhuttiin Etelän ja Pohjoisen alueesta ja nyt viime aikoina on päästy paremmin yhtenäiseen kuvaan ja kokonaiseen toimialueeseen, kun puhutaan Kymenlaakson pelastuslaitoksesta.

- Jokaisessa työvuorossa eri paloasemilla on tietysti omanlaisensa vahva yhteishenki, jota saa ja pitääkin vahvistaa. Se, että toimitaan alueellisesti, ei vähennä tai poista oman työyhteisön merkitystä.

Pelastusjohtaja Parkko sanookin, että Kymenlaakson pelastuslaitos on paininut alusta alkaen kansallisessa sarjassa. Hänen omien sanojensa mukaan se johtuu ennen kaikkea erittäin sitoutuneesta ja motivoituneesta henkilöstöstä.

- Meillä on töissä tosi hyviä tyyppejä! Olen myös toisinaan kuullut kollegojen suusta lausahduksen: ”helppohan sinun on, kun sinulla on töissä niin hyvä porukka”. Olen ollut tästä tietysti hyvin ylpeä.

Valtakunnallisessa keskustelussa huokuu arvostus Kymenlaakson pelastuslaitosta kohtaan. Parkko ei ole kuullut mitään negatiivista sanottavaa pelastuslaitoksesta valtakunnallisissa foorumeissa. Tietysti erimielisyyksiä ja isoin kirjaimin käytyä keskustelua on vuosien varrelle sattunut, se on aivan normaalia. Ikävät asiat on kuitenkin aina pystytty käsittelemään sisäisesti ja asioista on päästy yhteisymmärrykseen. Keskustelu on ollut kaikin puolin rakentavaa.

Alueen sopimuspalokunnissa on ajoittain ilmassa ajatus siitä, ettei pelastuslaitos panostaisi alueensa sopimuspalokuntiin riittävästi. Valtakunnallisessa keskustelussa käy kuitenkin ilmi, että sopimuspalokunnilla Kymenlaaksossa on erittäin hyvät oltavat. Sekä Parkko, että Carlson toteavat lähes yhteen ääneen, että sopimuspalokunnat tulevat jatkossakin pärjäämään alueella ja niistä pidetään hyvää huolta, se on pelastuslaitoksen tehtävä.

Carlson on Parkon kanssa samaa mieltä hyvästä maineesta ja ylpeydestä henkilökuntaa kohtaan. Kun Carlsonilta vastaavasti tiedustelee, että millaiset ohjakset hän vastaanottaa Parkolta, hän painottaa neljää peruspilaria, joiden varaan Kymenlaakson pelastuslaitos on tukeutunut:

- Koen, että meillä on todella osaava ja motivoitunut henkilöstö, kattava paloasemaverkosto, toimivat sopimuspalokunnat sekä erittäin hyväkuntoinen kalusto. Kun paloasemaverkosto on laaja, tulee meidän pystyä hyödyntämään jatkossakin sen tuomat synergiaedut, kuten vaikkapa ensivaste ja ensihoitoyksiköiden sijoittelu alueella.


Carlson jatkaa:

-Jatkossa palveluiden turvaaminen haja-asutusalueilla on kriittinen tekijä. Miehikkälän monitoimiyksikkö, jossa työskentelee sekä pelastaja, että ensihoitaja, on hyvä esimerkki tällaisesta resurssin kohdentamisesta riskien mukaisesti.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella paloasemaverkostoa on uudistettu viime vuosina paljon. Alueelle on rakennettu puolen kymmentä uutta paloasemaa, joista kolme sopimuspalokuntien käyttöön. Jokainen paloasemainvestointi on omiaan tukemaan alueen laajaa pelastustoimen ja ensihoidon palveluverkkoa. Parkko on samaa mieltä Carlsonin kanssa, hän toteaakin, että näin hyvää tilannetta on harvoin täällä ”ruuhkasuomessa”.

Kymenlaakson pelastuslaitos tuottaa alueellaan perustason ensihoito- ja ensivastepalveluita Kymsotelle. Perustason ensihoitopalvelussa mukana oleminen tukee meidän aktiivista ensivastetoimintaa ja sitä kautta antaa meille paremmat mahdollisuudet ylläpitää alueen suuronnettomuusvalmiutta.

- Kun paloauton takapenkillä istuu ensihoitoon koulutettuja henkilöitä, on ensivastekyvykkyys pelastustoimen tehtävillä korkealla tasolla.


Tulevaisuuden näkymiksi Carlson haluaa mainita sen, että Kymenlaakson pelastuslaitos jatkossakin kykenee turvaamaan kaikki pelastustoimen palvelut alueella hyvin. Pelastuslaitos on tärkeä toimija tulevalla Kymenlaakson hyvinvointialueella. Haasteet liittyvät ehdottomasti pelastustoimen rahoitukseen, joka on isoin tunnistettu riskitekijä pelastustoimen uudistuksessa. Rahoitusmalli ei aluksi tukenut käsitystä alueesta, jolla on paljon riskejä ja riskit ovat levittäytyneet laajalle alueelle, kuten Kymenlaaksossa. Rahoitussäädöksiä on pystytty onneksi jo muuttamaan, rahoitusasetukseen on kirjattu riskiperusteinen kriteeri rahoituksen jakautumiseen Suomessa. Kymenlaakson pelastuslaitos on saamassa valtakunnallisesti suurimman potin riskiperusteisessa rahoituksessa alueellisten korkeiden riskien vuoksi.

- Olen tehnyt asian eteen paljon töitä ja tulen jatkossakin tekemään. Lain mukaan pelastustoimen palveluiden pitää vastata olemassa olevaa riskiä, eli minusta myös rahoituksen tulee vastata todellisia riskejä. Carlson toteaa.


Carlson haluaa vielä lopuksi korostaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön roolia Kymenlaakson pelastuslaitoksen tulevaisuuden näkymissä:

- Haluan ehdottomasti osallistaa henkilöstöä yhä enemmän pelastuslaitoksen päätöksentekoon ja kehittämiseen. Meidän pitää pystyä hyödyntämään henkilöstön osaaminen, sillä siinä on valtava potentiaali.

Kymenlaakso

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.6.2022 13:44
Mikko Jalo. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 10.6.2022 12:47
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.6.2022 12:44
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 25.5.2022 14:23