Ajankohtaisiin

Paloturvallisuuden itsearviointi käynnistyy Etelä-Karjalassa

Julkaisuajankohta 7.3.2022 9.09

Vuosittainen paloturvallisuuden itsearviointi Etelä-Karjalassa pyörähtää taas käyntiin! Itsearviointikirjeitä lähetetään maaliskuun alussa pientaloihin sekä taloyhtiöiden yhteyshenkilöille.

Vuosittainen paloturvallisuuden itsearviointi Etelä-Karjalassa pyörähtää taas käyntiin! Itsearviointikirjeitä lähetetään maaliskuun alussa pientaloihin sekä taloyhtiöiden yhteyshenkilöille, ja niillä pyritään lisäämään asukkaiden tietoisuutta asumisen riskeistä sekä siitä, kuinka turvallisuutta pystytään parantamaan kotona. Itsearviointikirjeen mukana toimitetaan saatekirje, paloturvallisuusopas sekä tarkastuslomake. Jos saat kirjeen, lue se läpi huolellisesti ja täytä sen jälkeen tarkastuslomake käyttäen apunasi paloturvallisuusopasta. 

Kannustamme kaikkia käyttämään sähköistä palautuslomaketta, mutta tarvittaessa itsearviointilomakkeen voi palauttaa myös postitse. Sähköisen pientalon lomakkeen määräpäivään (4.4.) mennessä palauttaneiden kesken arvomme turvallisuustuotepaketteja! Sähköiselle lomakkeelle pääsee saatekirjeen QR-koodin kautta tai saatekirjeessä olevasta nettiosoitteesta. Suora linkki sekä ohjeita ongelmatilanteisiin löytyy myös nettisivuiltamme kohdasta Paloturvallisuuden itsearviointi. Salasana löytyy saatekirjeestä.

Paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle, ja se käsittää noin 10 prosenttia rakennuskannasta. Yksittäinen kiinteistö valvotaan siis kymmenen vuoden välein. Mikäli et siis saanut kirjettä, vuorosi tulee jonain myöhempänä vuotena.

Etelä-Karjala

Uusimmat

Tiedote
liikenne- ja viestintäministeriösisäministeriö Pelastustoimi, 7.12.2022 6:59
Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04