Ajankohtaisiin

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon 3. sija

Julkaisuajankohta 14.11.2022 13.22
Tiedote
Kuvassa Heidi Huuskonen, Jani Kanerva ja Vilma Kosonen ja innovaatiopalkinto
Kuvassa vas. Heidi Huuskonen, Jani Kanerva ja Vilma Kosonen

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon jaettu kolmas sija myönnettiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhdessä kehittämälle paloriski-ilmoituskanavalle.

Innovaatiopalkinnon jaettu kolmas sija myönnettiin Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yhdessä kehittämälle paloriski-ilmoituskanavalle. Viranomaisyhteistyöllä toteutettu innovaatio vastaa asumisen ja paloturvallisuuden kasvaviin haasteisiin. Innovaatio mahdollistaa sote-ammattilaisille oman automatisoidun, tietoturvallisen väylän ilmoittaa onnettomuusriskeistä. Ratkaisu integroitiin osaksi organisaatioiden toiminnanohjausjärjestelmiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa tietoturvallisesti toimialueen sisäverkossa. 

Etelä-Karjalan alueella on todettu, että sote-toimijat ovat merkittävin paloriski-ilmoitusten ilmoittajataho. Helppokäyttöisellä, digitaalisella pohjalla ilmoituskynnys madaltuu, ja uusi ilmoitusmenettely parantaa ikääntyvien ihmisten sekä muiden riskiryhmien turvallisuutta. Innovaatio on hyvä esimerkki eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ongelmanratkaisussa ja nykyisissä tietoturvahaasteissa.

–  Uuden ilmoitusväylän avulla asiakkaan yhteystiedot voidaan välittää suoraan pelastuslaitokselle.  Sovelluksessa voi valita, kirjataanko asiakkaan tietoihin ennakoivia kodin turvallisuushavaintoja vai paloriski-ilmoitus. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sote-ammattilainen pääsee myös näkemään, missä vaiheessa ilmoituksen käsittely on pelastuslaitoksella, kertovat innovaation kehittäjät.

Ilmoituskanava on koekäytössä osoittautunut toimivaksi ja myös ammattilaisilta kerätty palaute on ollut myönteistä. Paloriski-ilmoituskanavan lomake on helppo ja nopea täyttää ja se vastaa kansallisessa käytössä olevaa ilmoituslomaketta. Ratkaisu on todettu teknisesti toimivaksi ja sen käyttöä on tarkoitus laajentaa eri ammattiryhmien käyttöön.

Lisätiedot:
turvallisuussuunnittelija Vilma Kosonen, vilma.k.kosonen@ekpelastuslaitos.fi puh. 040 1598 982
vs. pelastusjohtaja Jani Kanerva, jani.kanerva@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 824 7160
kehittämispäällikkö Heidi Huuskonen, heidi.huuskonen@ekpelastuslaitos.fi, puh. 040 358 0168

Etelä-Karjala

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote