Ajankohtaisiin

Palomestarin virka

Julkaisuajankohta 18.4.2023 14.41
Tiedote
Rekry haku Kymenlaakson pelastuslaitoksen logo

Haemme palomestaria pelastuspalveluiden vastuualueelle. Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto sekä B-luokan ajokortti. Virka on hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön alainen.

Palomestarin työaika on 40 h/vko, joka muodostuu 24 h:n päivystystyövuoroista ja 8 h:n päivävuoroista.

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue.

Palomestarin tehtävänä on pelastuspalveluiden vastuualueella huolehtia pelastustoimintavalmiudesta päivystysalueella ja toimia pelastustoiminnan johtajana. Lisäksi palomestari osallistuu onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, pelastustoiminnan suunnitteluun, toimii kouluttajana sekä hoitaa erikseen määriteltävän vastuualueensa mukaiset tehtävät.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää luotettavuutta, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta sekä hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta pelastustoiminnan- ja henkilöstön johtamisesta. Haastatteluun kutsutut hakijat arvioidaan erikseen.

Virka täytetään 1.6.2023 alkaen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014), esteetön turvallisuusselvitys on viran edellytys.

Virkaan valitun on esitettävä työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 3 kk:n kuluessa.

Valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe kuukauden kuluessa viran vastaanottamisesta.

Hakuaika
18.4.2023 - 3.5.2023  23:59

Yhteystiedot

Palopäällikkö Ville Salonen p. 044-7026 233, ville.salonen@kymenhva.fi
Palopäällikkö Asko Rouhiainen p. 044-7026 223, asko.rouhiainen@kymenhva.fi

Palomestari Kymenlaakson pelastuslaitos - Kymenlaakson hyvinvointialue - Kuntarekry

Kymenlaakso

Uusimmat

Väestönsuojan varustelaatikko. Tiedote
Pelastusopistosisäministeriö Pelastustoimi, 29.5.2023 13:00
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.5.2023 14:38
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 28.4.2023 10:13
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 26.4.2023 16:41