Ajankohtaisiin

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSESSA julistetaan haettavaksi viisi (5) PALOMIEHEN VIRKAA 5.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Julkaisuajankohta 13.10.2021 10.25

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastusasetuksen (407/2011) 6§:n mukainen pätevyys, sekä vaatimusten mukainen voimassa oleva ensihoidon perustason hoitovelvoite ja BC-luokan ajokortti.

Kuntotesteissä hakijan tulee saavuttaa lihasvoiman ja -kestävyyden osalta kuntoluokka erinomainen (sisäasiainministeriön julkaisuja 48/2007), sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön testissä yleiskestävyyden ja hapenottokyvyn osalta vähintään kuntoluokkaa hyvä vastaavat tulokset: VO2 max 3,0 l/min ja 36 ml/min/kg suoralla menetelmällä hengityskaasusta mitattuna. Arvostamme erinomaista fyysistä suorituskykyä lihaskunnon ja hapenottokyvyn osalta. Liitteenä on ohjeistus kuntotestauksien suorittamisesta. Edellisen kuntotestin testitulokset ovat voimassa kahdeksan (8) kuukautta testauspäivästä.

Virkaa täytettäessä arvostamme: pelastusalan ja ensihoidon työkokemusta sekä muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta. Pelastustoimen I-tason vesisukeltajan pätevyys luetaan eduksi. Haastatteluun kutsutut arvioidaan erikseen.

Virat ovat Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja pelastuslaitoksen toimintasäännön alaisia. Hakijan tulee antaa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekoon.

Avoimista viroista kolmen (3) viran ensimmäinen työhöntulopaikka on Kotkan päivystysalueella ja kahden (2) viran ensimmäinen työhöntulopaikka on Kouvolan päivystysalueella. Virkojen toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen alue. 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 2018,52 €/kk ja perustason ensihoidon TVA-lisä 182,96 €/kk, yhteensä 2 201,48 €/kk. Virat täytetään 1.12.2021 alkaen. Viroissa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä Mehiläinen Oy työterveydestä hankittu hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 2 kk:n kuluessa siitä, kun on tullut valituksi virkaan. Valitulla tulee olla myös hyväksytysti suoritettuna Pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (hakemuksia ja todistuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

    Kymenlaakson pelastuslaitos TAI kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi 
    Takojantie 4
    48220 KOTKA

Lisätietoa virasta antavat: 
Palopäällikkö Asko Rouhiainen, 044 702 6223, asko.rouhiainen@kympe.fi tai 
Pelastuspäällikkö Tero Vanhamaa, puh. 044 702 6320, tero.vanhamaa@kympe.fi

Vesa Parkko
Pelastusjohtaja

Liite: Ohje palomiesten virkahakuilmoitukseen 13.10.2021 kuntotestauksien suorittamisesta


Hengitys- ja verenkiertoelimistön testaus

Hengitys- ja verenkiertoelimistön testi toteutetaan Testausasema Kotkassa. Hengitys- ja verenkiertoelimistön testiin hakija osallistuu omalla kustannuksellaan. Vaihtoehtoisesti hakija voi esittää pelastusopiston hyväksymässä testilaitoksessa tai pelastusopistolla suoritettujen testien tuloksen, joka on enintään 8 kk vanha.

Hakijan itse tulee varata aika hengitys- ja verenkiertoelimistön testiin, testi tulee olla suoritettu ennen hakijoiden haastattelua.

Testausasema Kotka
Max Koski, puh. 040 141 7908
Steveco-Areena/Karhuvuoren urheiluhalli
Ututie 4
48350 Kotka

Lihaskuntotestien suorittaminen

Lihaskuntotestit suoritetaan pelastuslaitoksen tiloissa. Testit suoritetaan hakijan omalla vastuulla. Pelastuslaitoksen järjestämä lihaskuntotestaus on osallistujalle maksuton. 

Yhteyshenkilö lihaskuntotesteihin: 
Asko Rouhiainen 
puh. 044 702 6223 
asko.rouhiainen@kympe.fi

Kymenlaakso

Uusimmat

Tiedote
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 30.6.2022 15:45
Uutinen
sisäministeriö Pelastustoimi, 27.6.2022 15:14