Ajankohtaisiin

Kymenlaakson pelastuslaitoksen valvontatilastot 2021

Julkaisuajankohta 18.1.2022 13.25

Kymenlaakson pelastuslaitoksella tehtiin vuonna 2021 yhteensä 5507 valvontatoimenpidettä. Valvontatoimenpiteet kuuluvat osaksi pelastuslaitoksen suorittamaa ennalta ehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on parantaa kohteiden turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia.

Yleisiä palotarkastuksia suoritettiin yhteensä 1119 kappaletta. Se sisältää erityiskohteiden lisäksi asuinrakennusten yleiset palotarkastukset. Kohteet voivat olla siis hoitoalan rakennuksista kouluihin ja suurista kemikaalikohteista aina asuinrakennuksiin. Yleisillä palotarkastuksilla valvotaan kohteen omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan pelastuslaissa säädettyjen velvoitteiden noudattamista. Vuosittaiset yleiset palotarkastukset perustuvat pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan.

Kirjattuja neuvontoja on vuodelle 2021 yhteensä 311 kappaletta. Neuvontaa annetaan tyypillisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, näistä ihan kaikkia ei kirjata palotarkastustietojärjestelmään, joten todellisuudessa neuvontamäärät ovat tilastoitua suuremmat.

Viranomaislausuntoja muun muassa rakennuslupiin, kaavahankkeisiin, ympäristölupiin ja kemikaalilaitoksiin annettiin yhteensä 324 kappaletta. Esimerkiksi kuntien ja kaupunkien pyytämillä kaavalausunnoilla pelastusviranomainen varmistaa sammutusveden riittävyyttä kaava-alueella sekä pelastustoimen toimintavalmiusaikojen toteutumisen. Lisäksi voidaan varmistaa esimerkiksi se, ettei Seveso III -direktiivin mukaisen kemikaalikohteen läheisyyteen (konsultointivyöhykkeelle) kaavoiteta alueita niin sanotuille herkille toiminnoille, kuten vaikkapa kouluille ja hoitolaitoksille.

Pientaloja valvotaan pääsääntöisesti paloturvallisuuden itsearvioinnin keinoin, joka tarkoittaa sitä, että asukas tekee omaan kotiinsa paloturvallisuuden itsearvioinnin pelastusviranomaisen lähettämän materiaalin avulla. Paloturvallisuuden itsearviointeja tehtiin Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella vuonna 2021 yhteensä 3285 kappaletta.

Liite: Tilastot

 

Lisätietoja antaa:

Timo Kuossari
vs. pelastuspäällikkö
0447026221
timo.kuossari@kympe.fi
 

Kymenlaakso

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 18.1.2023 13:42
Tiedote
sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimi, 17.1.2023 12:31
Pelastaja saapuu tehtäväpaikalle. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.1.2023 9:14