Takaisin

Kymenlaakson hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa

Julkaisuajankohta 1.6.2022 15.27

Tänään Kymenlaaksossa koetaan historiallinen hetki, kun hyvinvointialueen turvallisuuslautakunta kokoontuu ensimmäistä kertaa. Kokous järjestetään Kouvolan paloasemalla iltapäivällä kello neljän aikaan.

Turvallisuuslautakunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää pelastustoimialaa ja lisäksi se vastaa pelastustoimen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä alueella. Lautakunta seuraa ja arvioi tuotettujen palvelujen vaikuttavuutta. Turvallisuuslautakunta ohjaa myös hyvinvointialueen turvallisuus- ja riskienhallintatehtäviä sekä koordinoi hyvinvointialueen varautumista.

Turvallisuuslautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Turvallisuuslautakunnan puheenjohtajana toimii Ukko Bamberg (PS) ja varapuheenjohtajana Markku Leinonen (SDP).

Tämänpäiväisessä kokouksessa valitaan väliaikainen esittelijä sekä lautakunnalle sihteeri. Myös läsnäolo- ja puheoikeus turvallisuuslautakunnan kokouksissa on aiheena.

Pelastusjohtaja Juhani Carlson esittelee turvallisuuslautakunnalle Kymenlaakson pelastustoimen ja alueellisen varautumisen nykytilaa. Yhtenä isona aihekokonaisuutena esityslistalla on tänään hyvinvointialueen varautumisen ja valmiussuunnittelutehtävien organisoiminen. Hyvinvointialueen tulee lain velvoittamana huolehtia etukäteisvalmisteluin toiminnan jatkuvuudesta mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tulee laatia valmiussuunnitelma ja suunnitella toimintamallit eri tilanteiden varalle. Kokouksessa keskustellaan myös pelastuslaitoksen yhteistyöstä kuntien varautumisessa jatkossa. 

Kokouksen viimeisenä asiana esityslistalla on hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden valmistelu, jota on valmistellut hyvinvointialueen riskienhallinnan vastuuvalmistelija sekä Kymsoten turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueelle ja koko hyvinvointialuekonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. 

Lisätietoja:
turvallisuuslautakunnan puheenjohtaja Ukko Bamberg - 0451133100
pelastusjohtaja Juhani Carlson - (05)2316200
 

Kymenlaakso

Uusimmat

Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56
Kaksi miestä tietokoneen äärellä varastohallissa. Vasemmalla Pelastusopiston roll-up. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 17.11.2023 13:40
Mies istuu sohvalla ja katsoo kameraan. Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 9.11.2023 13:24