Ajankohtaisiin

Kymenlaakson alueellinen riskiarvio 2023

Julkaisuajankohta 17.4.2023 14.09
Tiedote
Pelastusvene merellä

Kymenlaakson alueellinen riskiarvio 2023 on valmis. Nyt valmistuneet alueelliset riskiarviot on laadittu sisäministeriön toimeksiannon pohjalta. SM antoi toukokuussa 2022 toimeksiannon alueille alueellisten riskiarvioiden laatimiseksi. Edellisen kerran alueelliset riskiarviot laadittiin valtakunnallisesti yhtä aikaa vuonna 2018.

Alueelliset riskiarviot on valmisteltu pelastuslaitosten ja aluehallintovirastojen johdolla, laaja-alaisessa alueellisessa yhteistyössä. Pelastuslaitokset ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä koordinoineet alueillaan riskiarvion valmistelua. Alueellinen riskiarvio on oleellinen osa alueellista varautumisyhteistyötä, johon osallistuvat alueella toimivat viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt yhdessä. Alueellisissa riskiarvioissa tunnistetaan ja arvioidaan yhteisesti merkittävimmät alueelliset riskit, joihin eri toimijoiden tulisi varautua. Laaja-alaiseen alueelliseen valmisteluun Kymenlaaksossa ovat osallistuneet muun muassa Etelä-Suomen ELVAR-toimikunta, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Gasgrid Finland, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen Poliisilaitos, Kotkan Energia, Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Sähkö Oy, Maahanmuuttovirasto, Puolustusvoimat, Suomenlahden Merivartiosto sekä Kymenlaakson kaupungit ja kunnat.

Alueellisen riskiarvioprosessin konkreettinen tavoite on muodostaa toimijoiden yhteinen riskikäsitys alueellisen häiriösietokyvyn ja häiriötilanteiden hallinnan kehittämiseksi. Alueelliset riskiarviot toimivat varautumisen tukena – niitä hyödynnetään esimerkiksi varautumisen suunnittelussa sekä koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

Alueelliset riskiarviot täydentävät kansallista riskiarviota ja tuovat tarkempaa näkymää eri alueiden mahdollisista riskeistä ja varautumistarpeista. Alueellisissa riskiarvioissa huomioidaan tarkemmin alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa, ja joiden vaikutukset alueellisella tasolla toteutuessaan aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Valtakunnallinen eri toimijoiden yhteinen riskiarvioinnin kokonaisuus muodostuu kansallisesta sekä alueellisista riskiarvioista, joissa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu poikkihallinnollisesti. Lisäksi kukin toimija ja toimiala arvioi riskejä yksityiskohtaisemmin suhteessa tehtäviinsä ja toimintaansa. Alueellisten riskiarvioiden valmistelussa on hyödynnetty yhteistä, sisäministeriön julkaisemaa, menetelmäohjetta. Ohje kuvaa alueellisen valmisteluprosessin ja menetelmän, jolla yhteisesti tunnistettuja uhkia ja häiriötilanteita arvioidaan. Alueellisten riskiarvioiden menetelmäohje on uusittu eri toimijoiden yhteistyönä vuonna 2021 toteutetussa sisäministeriön kehittämishankkeessa.

Lisätietoa:
• Kansallinen riskiarvio 2023: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-602-7
• TUOVI:ssa julkaistut alueelliset riskiarviot: Alueelliset riskiarviot - TUOVI (sisainenturvallisuus.fi)
• SM:n tiedote 25.5.2022: Alueellisten riskiarvioiden valmistelu käynnistyy uuden ohjeen mukaisesti (valtioneuvosto.fi)
• Alueellisten riskiarvioiden menetelmäohje: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-609-6
 

Kymenlaakso

Uusimmat

Väestönsuojan varustelaatikko. Tiedote
Pelastusopistosisäministeriö Pelastustoimi, 29.5.2023 13:00
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 3.5.2023 14:38
Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 28.4.2023 10:13
Tiedote sisäministeriö Pelastustoimi, 26.4.2023 16:41