Ajankohtaisiin

Kansainvälinen Balex Delta 2021 -öljyntorjuntaharjoitus järjestetään ensi viikolla Kotkan ja Pyhtään edustalla

17.8.2021 7.43
Öljyn keräämistä nuottaamalla
Öljyn keräämistä nuottaamalla

Kymenlaakson pelastuslaitos osallistuu Rajavartiolaitoksen johtamaan kansainväliseen Balex Delta 2021 -harjoitukseen Pyhtään ja Kotkan edustalla 22.-26.8.2021. Harjoitus on osa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksen (HELCOM) yhteistyötä.

Harjoitus kokoaa yhteen laajan joukon viranomaisia ja muita öljyntorjuntaan osallistuvia toimijoita. Harjoitukseen osallistuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen lisäksi joukkoja Rajavartiolaitokselta, Helsingin pelastuslaitokselta, WWF:stä, Merivoimien maakuntajoukon Merikuljetusjoukkueesta (MERIKJ), Suomen Punaisesta Rististä ja lukuisa joukko muita toimijoita Itämeren rannikkovaltioista. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu koordinoi vapaaehtoisten toimintaa harjoituksessa. Yhtä laajaa ja monikansallista ympäristövahinkojen torjuntaharjoitusta ei Suomessa ole aiemmin toteutettu. Huonontuneen koronatilanteen vuoksi harjoitusta on jouduttu uudelleenjärjestelemään ja järjestelyissä on kiinnitetty erityistä huomiota terveysturvallisuusasioihin, isoja kokoontumisia harjoituksen aikana pyritään välttämään. 

Harjoituksella varaudutaan laajamittaiseen ympäristöonnettomuuteen, joka on mahdollinen vilkkaasti liikennöidyllä Itämerellä. Harjoitusskenaariossa kaksi säiliöalusta törmää meriväylällä Kotkan ja Pyhtään edustalla. Törmäyksen seurauksena lastina olevaa öljyä ja vaarallista kemikaalia vuotaa ympäristöön. Viranomaiset ja vapaaehtoiset ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin ihmishenkien pelastamiseksi ja ympäristölle aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi. 

Kymenlaakson pelastuslaitos vastaa saaristossa ja maissa tapahtuvan harjoitustoiminnan koordinoinnista ja johtamisesta. Varsinaista harjoitustoimintaa tapahtuu maissa, saaristossa ja merialueella kahtena päivänä 24. ja 25. elokuuta. Harjoitustoiminta keskittyy Pyhtään Munapirtin eteläpuolelle. Harjoituskuvauksessa joukkojen on tarkoitus suojata Parlahden aluetta uhkaavalta öljypäästöltä. 

Pelastuslaitoksen toiminta laajamittaisessa alusöljyvahingossa perustuu 28.4.2021 julkaistuun SÖKÖSuomenlahti -öljyntorjuntamanuaaliin. Manuaali on suunniteltu yhteistyössä Suomenlahden rannikon pelastuslaitosten ja ELY-keskusten kanssa. Käytännön toteuttamisesta on vastannut Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ja hanketta on rahoittanut öljysuojarahasto. Manuaalissa on kuvattuna toimintamalleja öljyn leviämisen estämiseksi, rantaviivan suojaamiseksi ja rantojen puhdistamiseksi. Lisäksi toimintamallissa kuvataan torjuntaoperaation koordinointiin ja johtamiseen liittyviä osa-alueita. 

Harjoitusta tukee myös EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittama OIL SPILL -hanke. 

Monialaisiin merellisiin onnettomuuksiin varautuminen vaatii jatkuvaa valmiutta ja osaamisen kehittämistä. Siksi harjoittelemme säännöllisesti, emmekä tee sitä yksin. 

”Kun öljyvahinko tapahtuu, haluamme toimia viranomaisten apuna. Tätä yhteistyötä on nyt arvokasta päästä harjoittelemaan käytännössä. Viranomaiset vastaavat öljyntorjunnasta merellä, mutta öljyyntyneiden eläinten auttaminen ja rantojen siivous öljystä on hidasta käsityötä, ja vapaaehtoistemme käsiparit tulevat tarpeeseen”, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki sanoo. 

Harjoitusta voi seurata sekä Rajavartiolaitoksen (@rajavartijat, @merivartiosto), että Kymenlaakson pelastuslaitoksen (@kymenpelastus) sosiaalisen median kanavista harjoitusviikolla. Harjoitukseen liittyvät tunnisteet ovat: #balex2021 ja #itämeri 

 

Lisätietoja:

Veli-Matti Heininen 

pelastuspäällikkö, Kymenlaakson pelastuslaitos 

0447026256 

[email protected] 

 

Eila Siira 

valmiuspäällikkö, Suomen Punainen Risti 

0400 965 407 

[email protected] 

 

Teemu Niinimäki 

suojeluasiantuntija, WWF 

050 524 3206 

[email protected]  

Kymenlaakso