Ajankohtaisiin

Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitokset ovat saaneet EU-rahoitusta metsäpalojen sammutukseen

21.12.2021 14.56

Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitokset ovat saaneet EU-rahoitusta metsäpalojen sammutukseen käytettävän pelastusmuodostelman rakentamiseksi. Euroopan komissio on myöntänyt osarahoituksen EteläKarjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kymenlaakson pelastuslaitosten yhteishankkeelle metsäpalojen sammutukseen tarvittavan erikoiskaluston hankkimiseksi.

Pelastusmuodostelma on nopeasti toimintavalmis erikoispelastusmuodostelma, jota voidaan käyttää metsäpalojen sammutukseen ja veden kuljetukseen sekä Suomessa että laajemminkin Euroopassa. Lisäksi pelastusmuodostelmaa voidaan käyttää tulvivilla alueilla veden suurtehopumppaukseen. Lähimmät vastaavat pelastusmuodostelmat tällä hetkellä ovat Ranskassa ja Puolassa.

Pelastusmuodostelma on osa Suomen Finn Rescue Team -kokonaisuutta ja on kansainväliseltä nimeltään Arctic Ground Forest Firefighting using Vehicles (FI GFFF-V). Pelastusmuodostelma parantaa Suomen varautumista suuriin metsäpalotilanteisiin ja on tarvittaessa käytettävissä myös muualla Euroopassa.

Rahoituksen saanut pelastusmuodostelma aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Hankkeen kokonaisarvo on noin 1 553 000 euroa, josta EU:n rahoitusosuus on noin 1 165 000 euroa. Hankkeen rahoitus tulee 
EU:n pelastuspalvelumekanismin pelastuspalvelupoolista (ECPP) ja rahoituksen myötä Suomi sitoutuu osallistumaan pelastuspalvelupoolin toimintaan seitsemäksi vuodeksi. Pelastusmuodostelman tavoitteena on vastata suorituskyvyltään EU:n pelastuspalvelumekanismin vaatimuksia. EU:n hätäavun koordinaatiokeskus voi lähettää pelastusmuodostelman metsäpalotilanteen pelastustehtäviin, jos jossakin Euroopan maassa tarvitaan apua.

Pelastuspalvelumekanismi EU:n 27 jäsenmaan turvana hätätilanteessa

EU:n pelastuspalvelumekanismi on 27 jäsenmaan ja Iso-Britannian sekä kuuden osallistuvan maan (Islanti, Norja, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Turkki) muodostama EU:n komission alainen järjestelmä, joka tukee ja koordinoi hätäapua katastrofeissa ja suuronnettomuustilanteissa.
Pelastuspalvelumekanismin jäsenmaiden kansallisista voimavaroista koostuva pelastuspalvelupooli takaa EU:n tasoisen riittävän avun, kun maan omat voimavarat eivät riitä vakavasta onnettomuus- tai häiriötilanteesta selviämiseen. Apu voi olla asiantuntija-, pelastusmoduuli- tai materiaaliapua. Kansallisten voimavarojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on mahdollista saada EU-rahoitusta.

Lisätietoja hankkeesta:
Jani Kareinen
Pelastuspäällikkö
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Puh. 040 636 1484

Lisätietoja hankkeesta ja pelastuspalvelumekanismista:
Pekka Tiainen
Erityisasiantuntija
Sisäministeriö, pelastusosasto
Puh. 050 456 4477

 

Etelä-Karjala