Ajankohtaisiin

Ilotulitteiden käytön rajaaminen Lappeenrannan kaupungin alueella

Julkaisuajankohta 16.11.2022 10.56
Tiedote
Kartta ilotulitteiden käyttökieltoalueesta Lappeenrannan keskustan alueella

Ilotulitteiden käyttöä rajataan Lappeenrannan kaupungin keskusta-alueella ajalla 31.12.2022 klo 18.00 – 1.1.2023 klo 02.00.

Pelastusjohtaja on 15.11.2022 tekemällään päätöksellä (§ 32 / 2022) päättänyt ilotulitteiden käytön rajaamisesta Lappeenrannan kaupungin keskusta-alueella ajalla 31.12.2022 klo 18.00 – 1.1.2023 klo 02.00.

Päätöksessä ilotulitteilla tarkoitetaan kaikkia ilotulitteita. Ainoastaan tähtisädetikkuja on sallittua käyttää normaaleja varotoimenpiteitä noudattaen. Tähtisädetikkujen luovuttaminen päihtyneille ja alle 18-vuotiaille on kielletty. Ilotulitteita ei myöskään saa suunnata kyseistä aluetta kohti.
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 91 §:n mukaan ilotulitteita on käytettävä siten, ettei niiden käytöstä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkojen vaaraa. Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö on pakollista. Lain 92 §:n perusteella pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan erityistä vaaraa.

Rajatun alueen sisällä ilotulitteiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa alueelle kokoontuville ihmisille, omaisuudelle sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille. Vaaran syntymistä ja niiden mahdollisia seurausvaikutuksia pyritään estämään ennakolta rajoittamalla ilotulitteiden käyttöä.

Muilla kuin edellä mainituilla alueilla on ilotulitteiden käyttö sallittu kyseisenä ajankohtana.
Ilotulitteiden käytössä tulee noudattaa niistä annettuja turvallisuusohjeita.

Etelä-Karjala

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote