Ajankohtaisiin

Haminassa muutettiin uudelle paloasemalle

24.5.2021 8.58
Haminan paloaseman seinä ja teksti
Haminan paloasema

Haminan uusi paloasema Poitzintiellä, Satamantien varrella on otettu käyttöön. Muutto uudelle asemalle tehtiin huhtikuun puolivälissä ja niin kalusto, kuin henkilöstökin on asettunut taloksi.

Sijainti uudelle paloasemalle on ihanteellinen, sillä saavutettavuus Haminan kaupungin keskustaan sekä toisaalta taas Haminan satamaan ovat hyviä. Haminan satama ja Haminan keskusta-alue ovat voimassa olevien valtakunnallisten riskikartoitusohjeiden mukaisesti Haminassa korkeimmiksi luokitellut riskialueet. Tavoittamisaika paloasemalta kumpaankin suuntaan on alle kuusi minuuttia.

Likaisen pyykin tupa
Likaisen pyykin tupa

paineilmalaitepesuri

paineilmalaitepesuri
paineilmalaitehuolto
paineilmalaitehuolto

letkupesuri

letkupesuri

Paloasema on rakennettu nykyaikaisella ”puhdas paloasema” -mallilla, joka tarkoittaa sitä, että hälytystehtävillä myrkyllisille yhdisteille altistunut kalusto ja henkilöstön suojavarusteet puhdistetaan ensin niin sanotuissa likaisissa tiloissa, joihin on järjestetty muun muassa riittävä ilmanvaihto ja pesua hyvin kestävät pintamateriaalit. Puhdas paloasema -mallin tavoitteena on vähentää henkilöstön pitkäaikaista altistumista myrkyllisille yhdisteille.

henkilökohtaisetsuojavarusteet
henkilökohtaisetsuojavarusteet

suojavarusteväliköt

suojavarusteväliköt

Paloasemalle on tehty asianmukaiset sosiaalitilat ja saunakin löytyy taas hetken tauon jälkeen. Sauna ja peseytyminen savusukellustehtävän jälkeen ovat erittäin tärkeitä asioita, kun halutaan vähentää pelastushenkilöstön altistumista myrkyllisille yhdisteille. Iho on suurin altistumisen reitti, joten sopiva hikoilu saunassa ja huolellinen peseytyminen sen jälkeen vähentävät altistusta.

sauna
sauna
pukuhuone
pukuhuone

Paloaseman kalustoon tai miehistöön ei juuri muutoksia ole tullut ja palvelut säilyvät ennallaan. Uudelle paloasemalle on sijoitettu pelastuslaitoksen sammutusyksikkö KY301 sekä säiliöauto KY303, säiliöautossa on lisänä Cobra, eli korkeapainesammutusjärjestelmä. Erikoiskalustona asemalle on sijoitettu eläinpelastusyksikkö sekä moottorikelkka. Pelastustoimen kaluston lisäksi paloasemalla on hälytysvalmiudessa kaksi ensihoitoyksikköä, KY125 ja KY126. Toinen ensihoitoyksiköistä on pelastuslaitoksen ja toinen Kymsoten, Kymsoten ensihoitoyksikkö oli aiemmin sijoitettu muualle, mutta nyt uuden paloaseman myötä molemmat toimivat samasta paikasta.

kalustohalli
kalustohalli

miehistöhuone

miehistöhuone

Operatiivisen pelastustoiminnan kaluston ja henkilöstön lisäksi paloasemalla toimistoa pitävät johtava palotarkastaja, palotarkastaja, viestipäällikkö sekä asentaja. Mahdollisesta asioinnista paloasemalla on hyvä sopia etukäteen.

toimistokäytävä
toimistokäytävä

Paloasemalle on tehty pienimuotoinen tilannekeskus, joka toimii tarvittaessa johtopaikkana suuremmissa onnettomuustilanteissa. Myös varautumisnäkökulma on otettu huomioon uuden paloaseman rakentamisessa, sillä Haminaan sijoitettiin konttiin automaattinen varavoimakone sekä erillinen tankkauspiste. Sähkönjakelun häiriötilanteessa tällä ratkaisulla varmistetaan myös polttoaineenjakelu pelastuslaitoksen kalustolle lähialueella. 

Paloaseman piha-alueelle on rakennettu lämmöneristämätön ”letkutorni”, joka soveltuu kesäaikana letkujen kuivatukseen esimerkiksi suuren maastopalotehtävän jälkeen. Tornilla on kuitenkin erityinen tarkoitus palokunnan harjoittelussa. Tornista pystytään tekemään erilaisia korkealta pelastamisen harjoituksia ja laskeutumisia. Toimivatpa letkutornin portaat myös vaikka kuntoilualustana, sillä pelastajan työ vaatii jatkuvaa fyysisen toimintakyvyn ylläpitoa. Toimintakyvyn ylläpito on mahdollista myös paloaseman sisällä sijaitsevalla nykyaikaisella kuntosalilla.

letkutorni
letkutorni

kuntosali

kuntosali

Paloaseman tilaturvallisuus on erittäin korkealla tasolla, erityisesti kulunvalvontaan on kiinnitetty paljon huomiota uuden paloaseman tilaratkaisuissa. Kaiken kaikkiaan pelastuslaitos on erittäin tyytyväinen uusiin paloasematiloihin, Haminan kaupungin hoitama rakennusprojekti päätöksenteosta luovutukseen sujui hyvässä yhteistyössä.

pihaportti
pihaportti
Kymenlaakso